Vi ringer inte från doltnummer alla Uppsalahems nummer börjar med 018-727 XX XX. Du kan i dagsläget inte söka och få upp Uppsalahems nummer på google. Om det ringer från ett numer som börjar på 727 se till att alltid svara, helst om du nyligen har gjort en felanmälan.