Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader om du har ett tillsvidarekontrakt. Hela kalendermånader räknas. 

Exempel: Ett kontrakt som sägs upp under februari upphör 31 maj. Om du säger upp lägenheten den 5 mars måste du även betala för hela april, maj och juni. 

Vid uppsägning på grund av flytt till vårdboende eller dödsfall, kan du läsa mer här