De är vår kommunikationsoperatör, som äger den aktiva utrustningen. dvs. tekniska boxar och switchar som gör att nätet tänds och att det går att skicka information på nätet. Open Universe ser till att detta fungerar. Kommunikationsoperatören sluter avtal med ett antal tjänsteleverantörer som är de som våra hyresgäster i sin tur tecknar avtal med för att kunna utnyttja tjänsterna i nätet.

Besök Open Universe