Miljöbyggnad är miljömärkning för byggnader och innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. 

Cementsilon 5

Linnéhuset (på bilden) och Holmfrid är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver.

Miljömärkning för byggnader innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. Miljöbyggnad är en tredjepartscertifiering vilket innebär att miljöprestandan har granskats av en utomstående part, Sweden Green Building Council.

Nivå Silver innebär att byggnaden överträffar lagkrav och branschstandard. Totalt bedöms femton indikatorer inom områdena energi, inomhusmiljö och material. Certifieringen innebär ett kvitto på att husen är ritade och byggda för att bland annat ha en låg energianvändning, god ventilation, bra dagsljus, låga radonhalter och låga risker för legionella eller fuktskador. De byggvaror som använts granskas med hänsyn till dess innehåll för att undvika miljö- och hälsofarliga ämnen.

När handlingar skickats in och granskaren anser att kraven är uppfyllda erhålls en preliminär certifiering. Efter två år ska sedan kraven verifieras. Det innebär till exempel att energianvändning och radonhalter mäts för att bevisa att kraven som inarbetades i bygghandlingarna verkligen uppfylls i verkligheten.

Uppsalahem har i dagsläget två verifierade byggnader:

• Holmfrid
• Linnéhuset

Åtta byggnader är preliminärcertifierade:

• Bäcklösa etapp 1 (med sju byggnader)
• Brillinge