Miljöbyggnad är miljömärkning för byggnader och innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. 

Linnéhuset (på bilden) och Holmfrid är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver

Miljömärkning för byggnader innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. Miljöbyggnad är en tredjepartscertifiering vilket innebär att ritningar, beräkningar och relevanta miljörutiner har granskats av en utomstående part, Sweden Green Building Council.

Silver betyder att man överträffar lagar och myndighetskrav för de miljöaspekter som bedöms. Husen är ritade för att ha en låg energianvändning, bra inomhusklimat, låg risk för höga radonhalter, låg risk för fuktskador och låg risk för trafikföroreningar i inomhusluften och de byggvaror som använts granskas med hänsyn till dess innehåll.

Förutom vårt nyproducerade kvarter Linnéhuset är även Holmfrid certifierat med Miljöbyggnad Silver. Huset från 2013 är ett lågenergihus med fokus på både energieffektivisering och vår miljö.