Anledning till de nya priserna är att Uppsala vatten och Vattenfall fjärrvärme har höjt sina priser. Priserna baseras på faktiskt kostnad vi har för inköp av vatten och energi för varmvattenberedning. 

Från den 1 april debideras nya priser på det vatten som våra hyresgäster förbrukar via IMD (individuell mätning och debitering). Eftersom mätningen ligger några månader efter kommer det att synas på hyresavin först i juni månad.

De nya priserna är:

Kallvattenpris: 35,25 kr/m³ ink. moms

Varmvattenpris:  81,05 kr/m³ inkl. moms

 

För dig som bor i Nåntuna

För er debiteras endast kallvatten och ni har ett abonnemang per hus. Priserna för er:

Kallvattenpris: 44,09 kr/m³ inkl. moms

 

Här kan du läsa mer Individuell vattenförbrukning (IMD).