Mer än hälften av svenskarna önskar sig mer kunskap om vilka val i vardagen som påverkar klimatet mest. Därför introducerar ICA och Uppsalahem idag pilotprojektet Klimaträtt där utvalda hyresgäster får tydlig återkoppling på sin klimatpåverkan via en app.

Genom återkoppling, kunskap och inspiration ska projektet skapa förutsättningar för att enkelt minska sin klimatpåverkan i vardagen.

Alla viktiga områden som boende, mat, transporter och övrig konsumtion registreras i appen "Klimaträtt" får projektets deltagare en enkel och tydlig återkoppling på hur den egna livsstilen påverkar klimatet. Till en början är det endast hyresgäster i bostadshuset Frodeparken i Uppsala som erbjuds möjligheten att med hjälp av appen i kombination med inspiration och kunskap minska sin klimatpåverkan. Målsättningen med Klimaträtt är att deltagarna ska minska sina CO2-utsläpp med i genomsnitt 40 procent fram till att projektet avslutas i september. Målet ska uppfyllas utan negativ påverkan på privatekonomi och ska inte heller innebära större livsstilsförändringar för deltagarna.

Små förändringar kan göra stor skillnad

– Vi vill inspirera människor att leva mer klimaträtt utan att göra stora förändringar i sin livsstil. Genom goda recept, kunskap och enkla tips vill vi visa att det är både enkelt och gott att äta mer klimaträtt, säger Maria Smith, miljöchef ICA Sverige.

– Med hjälp av expertis från bland annat Chalmers och WWF ger vi våra hyresgäster en unik chans att få stöd och hjälp att minska och följa sin klimatpåverkan, om fler människor får möjlighet att mäta den tror vi att fler ändrar sina vanor, säger Fredrik Holm, Affärs- och utvecklingschef Uppsalahem.

För att kunna ge hyresgästerna i projektet en helhetsbild av hur de påverkar klimatet så samarbetar Uppsalahem och ICA med fler olika aktörer. Från Uppsala deltar också Upplands Lokaltrafik och ICA Supermarket Torgkassen. Övriga samarbetspartners är ICA Banken, Sunfleet, Automile och Energimolnet, Chalmers och Världsnaturfonden WWF.
*Undersökningen gjordes av TNS Sifo på uppdrag av ICA och Uppsalahem, under perioden 6-11 februari 2015. 1 091 respondenter deltog i undersökningen.

Se en sammanfattning av undersökningen här.

För mer information:
ICAs presstjänst, telefon: +46 10 422 52 52.
Uppsalahem, kommunikationschef Linda Ryttlefors, telefon: +46 730 48 89 59.