Det finns ett förslag som initierats av den styrande majoriteten inom Uppsala kommun om hur en bostadsförmedling kan se ut.

Uppsalahem och Studentstaden är helägda kommunala bostadsbolag och omfattas av förslaget. Inga övergångsregler är beslutade än. Inga förändringar kommer att ske förrän tidigast 2016.

  1. Syftet med en kommunal bostadsförmedling är framför allt att förenkla för Uppsalaborna.
  2. Politikerna tittar just nu på ett förslag om hur en bostadsförmedling i Uppsala skulle kunna se ut.
  3. Kommunfullmäktige kommer att fatta ett beslut om bostadsförmedlingen 15 juni. Ingen förändring kommer att ske i år.
  4. Innan bostadsförmedlingen införs kommer vi att kontinuerligt publicera information på www.uppsala.se/bostadsformedling.