Uppsalahems arbete för ett mer jämlikt Uppsala och en mer rättvis bransch leder hela vägen till final! Vi är en av tre finalister till Uppsala kommuns jämställdhetspris som delas ut 8:e mars.

Uppsalahem ställer tydliga krav på jämställdhet vid alla upphandlingar.

Uppsalahem har under många år bedrivit ett målmedvetet arbete för en mer jämställd organisation och bransch. Under 2018 tog vi arbetet vidare och inledde en större satsning inom jämställdhet. Arbetet handlar inte bara om den egna organisationen utan riktar sig även mot våra kunder och leverantörer, och i förlängningen till alla Uppsalabor.

– Vi har intensifierat vårt jämställdhetsarbete under 2018 och tagit steget från att arbeta framgångsrikt med frågan inom bolaget, till att även möjliggöra en ökad jämställdhet i vår omvärld och våra bostadsområden. Att nå fram med frågan till alla våra hyresgäster, kommer ge än större effekt av vårt arbete, säger Stefan Sandberg, vd Uppsalahem.

Tydliga jämställdhetskrav

När Uppsalahem gör upphandlingar ställer vi tydliga jämställdhetskrav på alla våra leverantörer och vill bland annat att de redovisar hur de arbetar för en jämställd organisation och lönestruktur på alla nivåer. Under 2018 har vi undersökt vem som kommer till tals i våra hyresgästdialoger utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vi har infört en checklista för jämställt inflytande i investeringsprocessen.


Därför är vi nu både stolta och glada att vara en av finalisterna till Uppsala kommuns jämställdhetspris tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen och Kulturförvaltningen inom Uppsala kommun.

– Jämställdhet är ett område vi aldrig kan slappna av från, men detta är ändå ett väldigt trevligt bevis på att vi tagit stora och viktiga steg framåt under året, säger Stefan Sandberg, vd Uppsalahem.


Vinnaren utses på Uppsala stadsteater den 8:e mars klockan 12-13.45, och vi hälsar alla våra vänner välkomna till prisutdelningen!

Fakta om jämställdhetspriset:

Jämställdhetspriset instiftades under 2018 och delas ut av Uppsala kommuns jämställdhetsråd. Priset delas ut till verksamheter eller medarbetare inom Uppsala kommun som genom ett aktivt, medvetet och normkritiskt arbete har bidragit till varaktig jämställdhet och främjat kommunens jämställdhetsarbete.


Kontakt vid frågor:

Stefan Sandberg, vd. stefan.sandberg@uppsalahem.se 018 – 727 34 01
Beatrice Nordling, verksamhetsutvecklare. beatrice.nordling@uppsalahem.se 018 - 727 35 41