Uppsalahem har blivit nominerade av Universum som årets Nykomling inom Employer Branding.

Universum är världsledande inom området och nominerar årligen arbetsgivare som utmärker sig inom talangrekrytering och medarbetarutveckling.

Nomineringen är en bekräftelse på det långsiktiga arbete med arbetsgivarfrågorna som Uppsalahem jobbar målinriktat med. Uppsalahem var t ex tidiga inom fastighetsbranschen att satsa på traineeprogram, för att locka unga akademiker. Att få vara delaktig i att utveckla Uppsala för kommande generationer samtidigt som man gör samhällsnytta blir allt mer attraktivt för många nyutexaminerade akademiker.

- För oss är nomineringen ett kvitto på det långsiktiga arbete vi bedrivit för att locka unga talanger till oss och fastighetsbranschen. Unga vill känna mening med sitt arbete och ett samhällsengagemang, det är precis vad vi erbjuder, betonar Anna-Lena Lehto, HR-chef på Uppsalahem.

Samarbeten ger kompetens och utmaningar

För nya medarbetare är balansen mellan eget ansvar och kontinuerlig kompetensutveckling viktigt. Att arbeta nära chefer med specialistkompetens i det dagliga arbetet nämner många som väldigt utvecklande och ger möjlighet för nyanställda att snabbt axla nya berikande ansvarsområden. För att kunna tänka nytt och utmanas har Uppsalahem har ett flertal samarbeten med universitet, högskola och ungdomsorganisationer som t ex Ung Företagsamhet. Från Universum Communications håll särskiljer sig Uppsalahems engagemang på många sätt:

- Uppsalahem har på ett dynamiskt sett drivit frågan tillsammans med ett högt engagemang inom ledningen. Man har också vinnlagt sig om att lyfta fram de möjligheter som finns för en ung människa inom företaget. Nomineringen är därför inte förvånande, säger Martin Strömqvist, vice VD på Universum.
Vinnarna kommer att presenteras i mars 2016.


För mer information
Anna-Lena Lehto, HR-chef Uppsalahem, 018-727 34 21, annalena.lehto@uppsalahem.se