På den senaste hyresavin har det blivit ett fel i förbrukningen av vatten för de hyresgäster som har IMD. Det kommer att korrigeras på nästa hyresavi.

Med individuell mätning och debitering (IMD) betalar du bara för din egen, faktiska förbrukning - inte hela husets genomsnittliga förbrukning

Det som skett är att förbrukningen av vatten för augusti inte blivit debiterad. Istället har julis förbrukning av vatten debiterats två gånger, en gång på hyresavin för september och en gång på hyresavin för oktober. På den senaste hyresavin skulle augustis förbrukning egentligen debiteras och inte julis. Detta kommer att korrigeras på nästa hyresavi.