Uppsalahemkoncernen (inklusive Studentstaden) uppvisar för 2017 ett fortsatt starkt resultat. Koncernens resultat efter finansiella poster, exklusive poster av engångskaraktär, är 286 (235) mkr och omsättningen ökar till 1 334 (1 263) mkr. Antalet påbörjade bostäder hamnade på 252 (318) och antalet pågående bostäder i produktion var 1388 (1 425) st. NKI ökar markant från 65 till 70, vilket är ett fint betyg på Uppsalahems arbete med att få nöjdare kunder.

Under 90-talets fastighetskris skrevs värdet på Uppsalahems fastigheter ned, men givet de senaste årens uppgång på fastighetsmarknaden, speglar inte den tidigare nedskrivningen längre verkligheten. I 2017 års redovisning återförs därför nedskrivningen, vilket ger att koncernens resultat efter finansiella poster, inklusive poster av engångskaraktär, uppgår till 665 mkr.

Under 2017 har flera stora nyproduktionsprojekt färdigställts samtidigt som flera olika fastighetsägare etablerar sig på Uppsalamarknaden. Under 2017 färdigställde Uppsalahem 310 nya bostäder.

– Under året byggstartade vi 252 nya bostäder i Bäcklösa, som ligger i närheten av Ultuna. Den lägre nivån är i linje med vår strategi, då vi delvis skiftar fokus från nyproduktion till hållbar renovering av vårt befintliga bestånd. I linje med det har vi också utvecklat Eriksbergsmodellen, som ger hyresgästerna ökad möjlighet att påverka renoveringsnivå och hyra, säger Stefan Sandberg, vd Uppsalahem.

Vill bridra till hållbar stadsutveckling

Energieffektivisering är också ett viktigt strategiskt område för att bidra till ett mer hållbart Uppsala. Jämfört med basåret för mätningarna, har Uppsalahem sparat 17 % i energi och sedan 2004 har bolagets CO2-utsläpp minskat med 40 %.

– Arbetet med hållbar stadsutveckling genomsyrar alla nivåer på Uppsalahem. Fokusgrupper med hur man lever mer hållbart i vardagen, social investering för att öka tryggheten i Gottsunda, fler laddstationer för elfordon är bara några axplock av allt vi gör, menar Stefan Sandberg.

Uppsalahems hållbarhetsredovisning finns i sin helhet på www.uppsalahem.se och för tredje året i rad, redovisar vi enligt den globala standarden GRI, som numera är ett lagkrav.

För frågor:
Stefan Sandberg, vd Uppsalahem, stefan.sandberg@uppsalahem.se 0708-24 89 01
Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem, linda.ryttlefors@uppsalahem.se 0730-48 89 59