I Uppsalahems uthyrningspolicy går att läsa ”Syftet med uthyrningen ska vara att skapa ett stadigvarande och permanent boende för kontraktsinnehavarens eget bruk” och i Uppsala Bostadsförmedlings kö- och förmedlingsregler står följande ”För att få bostad via Bostadsförmedlingen behöver du avse att bo stadigvarande i bostaden som du anmäler intresse för”.

Hur kan vi då kontrollera att tanken med förhyrningen är att du ska bo stadigvarande i bostaden?

Bostadsförmedlingen har rätt att begära in nödvändiga kontrolluppgifter som visar att du uppfyller hyresvärdens kriterier för att bli godkänd som hyresgäst. Att man ska bo stadigvarande kan vara svårt att bevisa och därför har Uppsala Bostadsförmedling tillsammans med anslutna hyresvärdar kommit överens om att bostadssökande som har längre resväg än 10 mil eller 1,5 h till sitt arbete ska kunna bevisa behovet av bostaden.

Anledningen är att ju längre resväg du har till ditt arbete, desto större risk är det att du inte bor stadigvarande i din bostad. Dock ska detta inte hindra dig som kan bevisa behovet av bostaden från att få hyra. I samtal mellan Uppsalahem och Uppsala Bostadsförmedling har vi gemensamt kommit överens om att detta ska gälla, men vi behöver bli tydligare med om hur bevisningen för behovet av bostaden ska gå till. Vi vill förtydliga att kunden i det aktuella fallet blev godkänd innan UNT kontaktade oss.

Varför är det så viktigt för oss att du ska bo stadigvarande?

Nyligen vann Uppsalahem ett ärende i Hyresnämnden där en hyresgäst som var bosatt och arbetade i en stad i södra Sverige godkändes för ett hyresavtal hos oss. Visst tyckte vi att det var märkligt att personen skulle pendla så långt till sitt arbete, men då vi tidigare inte använde oss av Bostadsförmedlingens tillämpning så godkändes kunden. Tre månader efter inflyttning hade kunden fortfarande inte flyttat till bostaden, utan folkbokförd på adressen var istället två andra personer.

Hyresgästen hade alltså hyrt en bostad som denne inte tänkte bo i stadigvarande. Detta är vad vi kallar handel med svartkontrakt och för att öka möjligheten för att uthyrningen av hyreslägenheterna ska gå till på laglig väg, måste vi hitta sätt att stävja den svarta bostadsmarknaden. Att kunna bevisa behovet av bostaden om du har långt till ditt arbete är ett sätt.

Handel med svartkontrakt

Ett annat krav vi har för att bli godkänd som hyresgäst är att du kan styrka uppsägning/försäljning av din nuvarande bostad. Därför samarbetar vi med andra hyresvärdar så att du inte har dubbel bosättning i staden, även Bostadsförmedlingen kontrollerar om du som hyresgäst tecknat flera avtal med olika hyresvärdar. Vi kräver också att du kan visa ett påskrivet försäljningsuppdrag om du äger ditt nuvarande boende och ännu inte hunnit sälja bostaden.

Att hantera ärenden gällande otillåtna andrahandsuthyrningar eller fuskbyten när kunden redan blivit hyresgäst är svårt och kräver mycket resurser. Resurserna handlar både om tid, pengar och personal när vi i efterhand måste undersöka, bevisa och i många fall vända oss till rättsliga instanser för att få rätt att säga upp hyresgästen och frigöra den till en person med verkligt behov av bostaden.

Handeln med svartkontrakthar bedrivits i många år, men antas ha exploderat i takt med bostadsbristen och skenande priser. Problemet, som tidigare ansågs vara begränsat till Stockholms innerstad, har spridit sig vidare till resten av Sverige.

Handeln med svartkontrakt är så omfattande att regeringen i februari i år beslutade om en utredning. Då sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) att den olagliga handeln med hyresrätter gör att möjligheterna att få en hyreslägenhet på laglig väg minskar.

Du kan läsa mer om detta i en artikelserie denna vecka i Svenska Dagbladet, se länkarna nedan.

https://www.svd.se/polis-lattare-att-salja-svartkontrakt-an-knark

https://www.svd.se/handeln-med-svartkontrakt-okar--en-miljardindustri