Uppsalahem och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om de nya hyrorna. Hur mycket din hyra kommer att höjas kan du se i ditt trapphus från och med imorgon.

Hyreshöjningen är 0,92% men fördelas olika på olika fastigheter.

Nästa hyresavi får du i januari då kommer du att behöva betala decembers hyreshöjning retroaktivt

Vid frågor kontakta ditt områdeskontor.