I Uppsalahems bostadshus Frodeparken kan hyresgästerna få återkoppling i en mobilapp hur mycket deras individuella boende påverkar klimatet.

Projektet Klimaträtt är först ut med att löpande kunna ge en samlad bild av CO2-utsläppen från att bo, (inräknat hur huset byggdes) daglig drift och den egna hushållselen.

I pilotprojektet Klimaträtt får trettio hyresgäster under ett halvår testa om de påverkas att ändra sina val när de kan följa vad som har mest klimatpåverkan. I mobilappen finns en liten isbjörn på ett isflak som ger en indikation om hur klimatsmart man lever – ju större isflak, desto gladare blir isbjörnen, som därigenom signalerar att man påverkar sitt CO2-utsläpp. Förutom boendet kan de även följa sin personliga klimatpåverkan från mat, resande och övrig konsumtion.

Gör det lätt att bli klimatsmart

- Med Frodeparken och appen Klimaträtt har vi tagit ett hållbart boende till en ny nivå. Förutom att de bor i ett klimatsmart hus blir hyresgästerna medvetna om vad i deras liv som har störst klimatpåverkan. Det är en unik möjlighet som hyresgästerna uppskattar, säger Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem.

En av deltagarna i projektet, Katarina Olsson, berättar att familjen nyligen valde att flytta in till Uppsala från en villa på landet. När Katarina flyttade till Frodeparken, minskade hon sitt personliga klimatavtryck för boendet med 44 %.

- Då har vi ändå en stor lägenhet! Det här är ett bevis för oss att vi valde rätt. Det är inte bara att vi själva tycker att det är kul att ha närheten till kultur och att det är enklare att bo i stan, utan det är också klimaträtt för oss att bo här. Det är häftigt.

I genomsnitt har deltagarna i projektet minskat sin klimatpåverkan från boendet med 30 % bara genom att flytta till den nybyggda hyresfastigheten. Huset är energieffektivt byggt, har en solcellsfasad som ger huset el och som värms upp av koldioxidneutral fjärrvärme.

- Resultaten visar tydligt hur företag och konsumenter redan idag kan göra klimatsmarta val, säger Fredrik Hedenus, klimatforskare på Chalmers.

Klimaträtt är initierat av Uppsalahem och ICA och är ett samarbete mellan en rad företag och organisationer som med hjälp av Chalmers har räknat ut klimatpåverkan av sina produkter och tjänster. Målet är att hyresgästerna ska minska sin klimatpåverkan med 40 % utan upplevda uppoffringar. Testpersonernas resultat och upplevelser kommer att presenteras i slutet av november.

Övriga samarbetspartners i projektet är; WWF Världsnaturfonden, ICA Banken, ICA Supermarket Torgkassen, Sunfleet, Upplands lokaltrafik, Automile samt Energimolnet som har utvecklat appen.

För mer information
Anna Rehnberg, projektledare Klimaträtt Uppsalahem, 0761-28 30 20, anna.rehnberg@uppsalahem.se