Uppsalahem har inlett ytterligare ett samarbete med NCC som avser nybyggnation av ett flerbostadshus, Takryttaren, innefattande totalt cirka 175 lägenheter i centrala Uppsala. 70 av lägenheterna är delningsbostäder och ingår i ett nytt koncept som Uppsalahem nu testar. I ett första steg ska NCC och Uppsalahem tillsammans planera och projektera med fokus på minskad klimatpåverkan.

Projektet går under namnet Takryttaren och omfattar totalt cirka 175 lägenheter, bestående av traditionella hyresrätter, 70 delningsbostäder samt LSS-boende med sex lägenheter.

– Vi är stolta att starta det här projektet då vi kommer bygga hem för många olika målgrupper, vilket i väldigt stor utsträckning överensstämmer med vår vision om ”Hem för olika”. Samtidigt har vi ställt höga klimatkrav, vilket visade sig även vara efterlängtat av NCC som också vill spänna bågen och lyckas väl med kommande krav och utmaningar vi har i branschen, säger Anna-Lotta Andersson, Nyproduktionschef Uppsalahem.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Uppsalahem ska planera och projektera program- och systemhandlingar för uppdraget. Detta arbete planeras påbörjas under november med målsättning att teckna entreprenadkontrakt under andra hälften av 2024.

– Samverkansmodellen gör att vi kan bidra med vår kompetens redan från början. Det handlar om att skapa effektivast möjliga bostäder med minsta möjliga klimatpåverkan. Vi ser nu fram emot att påbörja arbetet, säger Jens Almcrantz, avdelningschef Uppsala/GävleDala, NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppalahem, linda.ryttlefors@uppsalahem.se, telefon: 018-7273422.

Linda Grängzell, kommunikationspartner NCC, linda.grangzell@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank