Uppsalahem AB och Granit Bostad AB har ingått ett avtal om att Uppsalahem förvärvar tre fastigheter med totalt 290 hyresrätter i Rosendal och Sala backe. Genom förvärvet kommer Uppsalahem stärka sin närvaro i Rosendal och kompletterar beståndet i Sala backe med nyproduktion.

Uppsalahem har under alla årtionden byggt nya bostäder som en medveten strategi för att ha en god spridning av ålder i fastighetsbeståndet och för att kunna erbjuda hem för olika. De senaste årens omvärldsförutsättningar har dock gjort att det varit svårt att starta nyproduktionsprojekt och detta förvärv blir ett bra sätt att köpa i kapp den uteblivna investeringsvolym Uppsalahem tidigare budgeterat för.

– Uppsalahem har ett uppdrag att fortsätta att växa och när den här möjligheten dök upp var det mycket intressant. De aktuella fastigheterna har ett attraktivt geografiskt läge och vi har redan idag flera fastigheter i samma områden, vilket ger en god förvaltningseffektivitet, säger Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef på Uppsalahem.

– Granit Bostad har en tydlig strategi att fokusera på bostadsfastigheter i Stockholm och Malmö. Försäljningen av fastigheterna i Uppsala är därför ett naturligt steg i denna strategi. Vi känner oss samtidigt trygga med att Uppsalahem nu övertar den långsiktiga förvaltningen av dessa fastigheter, säger Eva Eriksson, VD Granit Bostad.

Stadsdelarna, Rosendal och Sala backe, är attraktiva på bostadsmarknaden och har en god förutsättning för en långsiktigt hög efterfrågan på bostäder. Affären är villkorad beslut i Kommunfullmäktige under februari 2024. Tillträde sker därefter.

De aktuella fastigheterna ligger på Fyrislundsgatan 29-31 samt Rosendalsvägen 2A-C (Uppsala Kåbo 57:3, Uppsala Sala backe 45:2 och Uppsala Sala Backe 46:1).

 

För frågor:
Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef Uppsalahem, sara.westberg@uppsalahem.se 018-727 34 85