Under hösten 2018 har Uppsalahem rekryterat två seniora chefer till ledningsgruppen – Martin Halldén ansluter från PwC och blir ny ekonomi- och finanschef och Carina Elofsson Mumford, HR manager från Sandvik Coromant, axlar rollen som HR-chef.

Martin Halldén, Carina Elofsson Mumford och Stefan Sandberg.

Carina Elofsson Mumford tillträder som ny HR-chef i mitten av oktober och kommer närmast från Sandvik Coromant som HR-manager. Tidigare har hon arbetat med HR-frågor på bland annat IKEA och Altia, men arbetade även på Uppsalahem med personalfrågor under början av 2000-talet. Carina får helhetsansvaret för att driva, utveckla och följa upp det strategiska och operativa HR-arbetet inom Uppsalahem.

Carinas breda erfarenhet från alla delar av kompetensförsörjningsprocessen kommer tillföra Uppsalahem mycket. Tillsammans med organisationen kommer hon att skapa de bästa förutsättningarna för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla bolagets medarbetare, säger Stefan Sandberg, vd på Uppsalahem.

Jag har fått mitt drömjobb och att komma tillbaka till Uppsalahem känns fantastiskt. Under mina år i andra chefsroller har jag följt bolaget och imponerats av resan man gjort. Jag hoppas att mina erfarenheter från andra branscher kan ge energi och nya idéer för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare i kampen om talanger, säger Carina Elofsson Mumford, HR-chef Uppsalahem.

Med start i september förstärker Martin Halldén bolagets ledningsgrupp som ny ekonomi- & finanschef. Inom ansvarsområdet ligger budget- och redovisningsarbete, finansiering, fastighetsvärdering och inköpsansvar för bolaget. Martin har lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat från Sigtuna Kommun som budget- och ekonomichef. Senast kommer han från PwC där han jobbat med ekonomisk rådgivning mot offentlig sektor.

Uppsalahem har en fortsatt stark tillväxt planerad framöver. Genom rekryteringen av Martin kommer vi kunna vidareutveckla vårt investeringsarbete för fortsatt nyproduktion, men också genom utvecklingen av det befintliga fastighetsbeståndet. Martin får en central och strategisk roll med ansvaret för bolagets tillgångar på ca 22 miljarder kronor. säger Stefan Sandberg, vd på Uppsalahem.

För mig känns det som att ha kommit hem. Jag tror att min breda erfarenhet från offentlig sektor, rådgivning och ett stort intresse för fastighets- och finansieringsfrågor, kommer att komma till sin rätt på Uppsalahem. Vi har en spännande resa framför oss med tydliga mål från vår ägare Uppsala kommun, som känns inspirerande, säger Martin Halldén, ekonomi- och finanschef Uppsalahem.

Inom förvaltningen har också en ny topprekrytering gjorts, då Johan Andersson har klivit in i rollen som chef för Bostadsservice. Johan kommer närmast från rollen som driftschef på fastighetsbolaget Klövern. Johan började sin nya tjänst den 1 oktober.

 

För frågor:

Stefan Sandberg, vd Uppsalahem, stefan.sandberg@uppsalahem.se 0708- 24 89 01
Carina Elofsson Mumford, HR-chef Uppsalahem, carina.elofsson-mumford@uppsalahem.se 0725 -97 47 43
Martin Halldèn, ekonomi- och finanschef Uppsalahem, martin.hallden@uppsalahem.se 0724-68 26 60