På onsdagen besökte energiminister Ibrahim Baylan (S) tillsammans med regeringens Energikommission Uppsalahems lågenergihus, Frodeparken för att diskutera framtidens energiförsörjning inom fastighetsbranschen.

Under energiministerns besök träffade han bland annat Tomas Nordqvist energisamordnare på Uppsalahem. De diskuterade om hur Uppsalahem arbetar med energieffektivisering. En annan viktig punkt på agendan var att gå igenom det förslag som finns på framtida energikrav inom fastighetsbranschen samt vad som krävs av ett bostadsbolag som vill ställa om till att enbart använda förnybar energi.

- Vi är stolta över att kunna berätta om Frodeparken och hur Uppsalahem arbetar med energifrågor i våra fastigheter. Arbetet med förnybar energi är en viktig fråga i fastighetsbranschen. Vi har ett ansvar att delta i omställningen till ett nytt och modernt energisamhälle. Priset om vi väntar är allt för högt, både för miljön, för människor och för den globala ekonomin därför måste vi göra något nu, säger Tomas Nordqvist.

Uppsalas första Svanenmärkta hus

Frodeparken har Nordens största solcellsfasad och är det första huset i Uppsala som är Svanenmärkt. Husets 1181 solcellspaneler som producerar mer än hälften av husets behov av fastighetsel för hissar, belysning och ventilation. 

- Vi arbetar med miljö- och energiutmaningar i all vår nyproduktion, vid förnyelser och i det befintliga byggnadsbeståndet är en av utmaningarna miljövänlig elförsörjning. Ett steg i miljöarbetet har varit att investera i ett vindkraftverk i Sundsvall. Sett över året kommer vindkraftverket att producera ca 39 % av fastighetselen för Uppsalahems fastighetsbestånd, säger Tomas Nordqvist.

Förutom Uppsalahem medverkade bland annat professor Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare, Svensk Solenergi vid energiministerns besök.

Under dagen besökte Ibrahim Baylan även representanter från Svensk Vindenergi på Uppsala kommun. Syftet med besöket är för att öka förståelse för, och kunskapen om, de möjligheter som förnybar energi och energieffektivisering tillsammans erbjuder.

För mer information kontakta Tomas Nordqvist, energisamordnare på Uppsalahem, tel. 018-727 37 67, e-post: tomas.nordqvist@uppsalahem.se. För pressbilder kontakta Malin Berggren, kommunikatör, Uppsalahem, tel. 018-727 34 57, e-post: malin.berggren@uppsalahem.se.