Preliminär tidsplan för renoveringen

Redan nu kan vi berätta att vi hoppas kunna påbörja renoveringen av ert trapphus och lägenheterna efter sommaren 2023. Arbetet med att renovera kommer att ta cirka 4,5 månader. Under renoveringen kommer du få ett tillfälligt boende i annan bostad i närområdet. 

Preliminära datum 2023:

Augusti 
Flytt till tillfälliga boendet 
Renovering påbörjas av din lägenhet

December
Du flyttar hem till din renoverade lägenhet