Ett till år av siffror och händelser på Uppsalahem finns nu sammanfattat i årets årsredovisning och hållbarhetsredovisning.

Under 2023 har våra över 300 anställda dagligen fokuserat på att ge god service till alla våra hyresgäster. Något som bidragit till den goda servicen har varit de gemensamma utedagar som införts på företaget där vi tillsammans gjort vår- och höstfint på våra gårdar och i våra trapphus.

Utöver det har vi varit med i flera olika projekt som på ett eller annat sätt gynnat hållbarhet. Där hittar vi allt från vattensparsystem i tvättstugan, avfallssensorer i miljöstugan till energibesparande projekt med fönsterrenovering och värmeåtervinningsprojekt - bra både för miljön och plånboken!

På tal om plånbok, det tuffa ekonomiska läget med hög inflation och höga räntor påverkar självklart Uppsalahems ekonomi. Dock har Uppsalahem under en lång tid arbetat aktivt och medvetet med ekonomi, finansiering och mål, vilket gör att vi stått bra rustade. Det har gjort att vi under 2023 kunnat starta två nyproduktionsprojekt där vi nu bygger 348 studentbostäder till framtidens studenter.

Här hittar du alla spännande texter och siffror. Redovisningen är tillgänglighetsanpassad.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Vill du se tidigare års redovisningar kan du göra det här.