Här får du information kring renoveringen av din lägenhet. En renovering kan ibland upplevas som ansträngande i vardagen, men vår förhoppning är att den här informationen förenkla och ge svar på många frågor före, under och efter renoveringstiden.

En renovering består av en rad olika delmoment som kan ta olika lång tid beroende på renoveringens omfattning, tillstånds-givande av bygglov, godkännande från hyresgästerna, hyres-förhandling, upphandling osv.

Till att börja med vill vi kort förklara hur en renovering går till och hur du påverkas. Här nedan kommer ett exempel på en renovering, från början till slut, ur hyresgästens perspektiv.


Renovering - så går det till

1. En tid innan renoveringen får du förberedande, löpande information via möten och brev. Uppsalahem prioriterar alltid en bra dialog med både hyresgästerna och Hyresgästföreningen. För Uppsalahem är hyresgästernas synpunkter och idéer viktiga för att det slutliga resultatet ska bli så bra som möjligt.

2. Du får möjlighet att boka in ett personligt möte med ombyggnadssamordnaren, där du kan framföra dina önskemål och synpunkter för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

3. Du tar ställning till och lämnar in ditt godkännande av renoveringen ett såkallat medgivande.

4. Uppsalahems ambition är att den nya hyran ska vara förhandlad med Hyresgästföreningen innan hyresgästerna ska godkänna renoveringen.

Ibland finns även möjlighet till Kundvård, som innebär att du har möjlighet att ansöka om hjälp till annan bostad. Det kan du få hjälp efter det att du godkänt renoveringen. Prata med ombyggnadssamordnarna om detta vid ert möte.

5. Renoveringen på August Södermans väg 4 blir omfattande och du kommer behöva flytta ut från lägenheten under renoveringstiden, du får låna en tillfällig bostad i närliggande område. Du får i god tid information om vart ditt tillfälliga boende blir.

6. Du behöver göra ett färgval till badrummet.

7. Du flyttar till ditt tillfälliga boende när din lägenhet renoveras.

8. Dags att flytta hem.

9. Eventuella ersättningat från Uppsalahem betalas ut läs mer här. Ersättningen kan vara för att kund flyttat själv och haft kostnader för adressändring.

10. Några månader efter etappen är färdiginflyttad får du möjlighet att besvara en enkät om hur du upplevt renoveringen.